fr/nl

Quizz van Week

Voor u heeft de buurt vooral nodig?

Nieuws

 • 12/11/2019

  Sinds september zijn er talrijke berichten verschenen over NEO. Het Sportpark heeft zijn milieuvergunning verkregen. De werken aan tram 9 zijn bezig . Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het overleg over het Richtplan van aanleg (RPA) voor de Heizelvlakte gestart. Uiteraard wordt NEO geïntegreerd in de toekomstvisie van de buurt. De vergunning voor de verbindingsweg

 • 16/11/2018

  Het Europea-team heeft het genoegen u te informeren dat het stedenbouwkundig certificaat werd afgeleverd op woensdag 14 november. Het project verloopt vlot en alle teams van architecten, ingenieurs en projectleiders stellen alles in het werk om de vergunningen in 2019 te verkrijgen . Aarzel niet om de artikels met betrekking tot het project te raadplegen die

 • 31/10/2018

  Een aanvraag tot vergunning werd onlangs ingediend voor het nabijgelegen Sportcentrum-project door Neo, die een breed gamma van hoogwaardige sportfaciliteiten voorstelt. Daarnaast werd het Europea-project ontworpen om compatibel te zijn met of zonder het Koning Boudewijnstadion. Het is daarom goed gepland dat het toegankelijk en benut blijft voor activiteiten van verschillende aard, met name de

 • 8/10/2018

  We hebben kennis genomen van de opmerkingen over de overstromingsproblemen die zich voordoen in de wijken  op ongeveer 2 kilometer van ons project. Het is een bestaande situatie die veel verder gaat dan het Europea-project, en het is niet aan het Europea-project om het te analyseren. Daarentegen hebben we ervoor gezorgd dat ons project het

 • 5/06/2018

  Het project ‘Europea’ is een multifunctionele wijk gebaseerd op een stedelijke visie. De focus ligt op het voorzien in een vlotte mobiliteit, met name door een voetgangersverbinding tussen twee metrostations, een fietsenstalling en de ontwikkeling van geplande openbare netwerken. Dit zijn echter langetermijnontwikkelingen, die ook berusten op het bieden van zekerheid aan de bewoners en