fr/nl
Europea

Een Gecontroleerde Mobiliteit

Het project ‘Europea’ is een multifunctionele wijk gebaseerd op een stedelijke visie. De focus ligt op het voorzien in een vlotte mobiliteit, met name door een voetgangersverbinding tussen twee metrostations, een fietsenstalling en de ontwikkeling van geplande openbare netwerken. Dit zijn echter langetermijnontwikkelingen, die ook berusten op het bieden van zekerheid aan de bewoners en bezoekers om gemakkelijk toegang te blijven hebben, zelfs gezien de huidige werken.

Met dit doel voor ogen, is op het project een impactstudie uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige. Deze heeft de impact van het project op het vlak van mobiliteit geraamd. De impactstudie veronderstelde dat het aandeel van de bezoekers die zich met de auto naar de site zouden begeven 55% zou zijn op weekdagen, en een groter aandeel van 75% op zaterdag.

De bevindingen van de studie leggen twee opties bloot die ook worden beschreven in de Overleg Bericht van 27 maart 2018:

  • «Optie 1: «De zogenaamde geoptimaliseerde CT1 variant» : overweegt het aansluiten van de oprit n°1 naar het noorden van de site en leidt tot de Keizerin Charlottelaan naar de nieuwe verbindingsweg van de expositiehallen van Brussel (volgens een optimale capaciteit op dagen met veel verkeer naar de site zoals vrijdagnamiddag en zaterdagmiddag) en dus naar parking C en naar de ring via rotonde n°7, met een afrit geschikt voor de voertuigen die uit het westen en van de ring komen en; een toegang naar de ring via de verbindingsweg, die aansluit op het noorden van ons project.

  • Optie 2 : een alternatief A12 : overweegt een nieuwe toegang te creëren via het zuiden van de site via een nieuw 2×2-band wegennet verbonden met de A12. »

 

In het kader van het dossier van het gewijzigd stedelijk- en milieucertificaat, hebben we dus geïntegreerd om indien nodig compatibel te zijn met deze tweede optie; een nieuwe toegang (tunnelinrit of oprit n°6) naar onze parking ten zuiden van het project. De toegangswegen zelf (in het noorden of het zuiden) zijn niet opgenomen in ons certificaatdossier. De uitvoering van één van deze opties en het kunnen eisen van het verkrijgen (eventueel voorafgegaan door een milieueffectbeoordeling) en/of het uitvoeren van verschillende stedenbouwkundige vergunningen.

De creatie van de tunnelinrit n°6 die verbinding zou maken met de Voetballaan, is dus een infrastructuur die alleen kan worden gerealiseerd voor de hierboven beschreven doeleinden.

Dit nieuws is gebaseerd op de meer gedetailleerde informatie in ons dossier omtrent de aanvraag van de certificaten, in de impactstudie en in het gewijzigde dossier dat daarop volgde, die allen zijn voorgelegd aan het openbare onderzoek van 25/1 tot 23/2 2018 en zijnde het onderwerp van het Advies van het Bemiddelingscomité van 27/03/2018.

Europea
12/11/2019

Nieuws over de projecten op de Heizelvlakte

Sinds september zijn er talrijke berichten verschenen over NEO. Het Sportpark heeft zijn milieuvergunning verkregen. De werken aan tram 9 zijn bezig . Het...