fr/nl

Quizz van week

Het voor u belangrijkste onderwerp in termen van duurzame ontwikkeling van het project, is :

Een groene tour

De natuur doorkruist de Europea-buurt: wandelaars en fietsers kunnen voortaan makkelijk de Heizelvlakte doorkruisen via een park van meer dan 3,5 ha. Het park vormt ook een groene verbinding met andere nabijgelegen parken. Heel het project wordt overigens gekenmerkt door de focus op duurzame ontwikkeling.

Europea: een groene verbindingsstrook

Het nieuwe park ontworpen door de landschapsarchitectenbureau Gustafson & Porter + Bowman, is bereikbaar vanaf de esplanade van het Atomium én via de Keizerin Charlottelaan. Het is voorzien van rustplekken, fonteinen en kunstwerken Het vormt een groene verbindingsstrook tot aan het vergrootte Verregatpark. De ruimte is afgezonderd van de verkeersassen en nodigt voorbijgangers en omwonenden uit om vrij rond te wandelen.

3,5

hectare aan park

Europea, een duurzame buurt

De ontwikkelaars van de nieuwe buurt zullen de wijk ook op lange termijn beheren en willen het geheel op een duurzame en milieuvriendelijke wijze ontwikkelen. Niet alleen worden duurzame materialen gebruikt, er worden ook concrete oplossingen toegepast die van Europea een intelligente en maatschappelijk verantwoorde buurt maken. Zo wordt regenwater gerecycleerd en gebruikt men de vrijgekomen warmte van de winkels om de woningen te verwarmen.

27/06/2018

Torens ver van de ontvangen ideeën

De wijk Heizel kent reeds hoge constructies die zich tegen de skyline aftekenen: het Atomium, als een symbolische monument en Paleis 5, levende getuigen...

Meer artikels
no alt text set
Een buurt om in te wonen