fr/nl

Quizz van Week

Voor u heeft de buurt vooral nodig?

Actualités : Groene wandeling

  • 5/06/2018

    Het project ‘Europea’ is een multifunctionele wijk gebaseerd op een stedelijke visie. De focus ligt op het voorzien in een vlotte mobiliteit, met name door een voetgangersverbinding tussen twee metrostations, een fietsenstalling en de ontwikkeling van geplande openbare netwerken. Dit zijn echter langetermijnontwikkelingen, die ook berusten op het bieden van zekerheid aan de bewoners en

  • 1/03/2018

    NEO heeft het Sportparkproject toegekend aan de vereniging Omgeving SCRL – Atelier Ruitelijk advies BVBA – Zwarts & Jansma architecten NV. De vergunning, die begin 2018 werd aangevraagd, omvat onder meer een synthetisch rugby-/voetbalveld, anderhalf hockeyveld met een tribune van 2.500 zitplaatsen, een oefenterrein voor atletiek en ook nog een clubhuis om alle bezoekers te