fr/nl

Quizz van Week

Voor u heeft de buurt vooral nodig?

Actualités : Een buurt om in te wonen

  • 1/02/2018

    Het Europea team had afgelopen januari het genoegen om met meer dan 150 bewoners van gedachten te wisselen tijdens een vergadering over het project. Iedereen kon de nieuwe maquette ontdekken die werd voorgesteld door de architect Jean-Paul Viguier en deelnemen aan rondetafelgesprekken over onderwerpen als mobiliteit, wonen, recreatie en winkelen.

  • 16/01/2018

    Neem deel aan de ontmoeting omtrent het project EUROPEA (NEO 1: woningen, winkels en recreatie) Heel het team nodigt u uit voor een presentatie van het project op woensdag 24 januari 2018, bij Kinepolis Heizel!

  • De Europea-buurt is het resultaat van de beslissing van de overheid om de Heizelvlakte opnieuw in te richten. Het project omvat vandaag een internationaal team met onder meer de Franse architect Jean-Paul Viguier en het Belgische architectenbureau Art & Build (L. Deleuze). Zij hebben zich omringd met experts zoals de ingenieursbureaus TPF en ARCADIS, en