fr/nl
Europea

Torens ver van de ontvangen ideeën

De wijk Heizel kent reeds hoge constructies die zich tegen de skyline aftekenen: het Atomium, als een symbolisch monument en Paleis 5, levende getuigen van de universele tentoonstellingen; de flatgebouwen van de Modelwijk.

Het project zal zich harmonieus integreren in dit geheel.

Het maakt gebruik van de helling van het terrein waar de commerciële functies voornamelijk zijn gelegen. Europea maakt gebruik van de ruime speling en goede oriëntaties om de hoogste verschijningen te vestigen aan de rand van het ‘L’Orée du Parc’. De hoogten aan de kant van het Stadion houden rekening met de omvang van de laatstgenoemden.

Op de Houba de Strooperlaan, werden de hoogten bestudeerd met betrekking tot de flatgebouwen ertegenover, maar ook met betrekking tot de aanzienlijke breedte van de laan en de stedelijke ruimtes op de as van loodrechte straten. Deze keuze maakt het mogelijk om grote open ruimtes voor het publiek te creëren.

Bijvoorbeeld, de hoogste toren (toren A) interpungeert de zuidelijke ingang van het project, op de hoek van ‘L’Orée du Parc’ en de Houba de Strooperlaan, tegenover het Palfijnplein. De toren heeft 23 verdiepingen en 95 appartementen. De afstand tot het meest nabijgelegen gebouw op Houba de Strooper is 80 meter, zijnde zijn hoogte

Europea
09/01/2019

Een project teruggetrokken ten opzichte van de houba de strooperlaan

De Houba de Strooperlaan zal van uitzicht veranderen aan de kant van het stadion! Aan beide zijden van het grote overdekte plein voor de...